Hambergs Snickeri Eftr. kan erbjuda ett stort utbud av tjänster. Konservering/Restaurering av möbler, inredningar, polykrom träskulptur, konstföremål, trädetaljer och kulturhistoriska föremål i privata och offentliga samlingar. Upprättar  dokumentationer, skadeinventeringar, samt åtgärdsprogram och klimatkontroller. Möbelsnickeri i allt från inledande skisser, design, ritningar och till färdig produkt.