Det finns en historia och sanning i alla föremål som har skapats av generationer före oss. Att bevara denna dyrbara information är en utmaning för mig som konservator. Min kompetens och erfarenhet består i att hitta rätt åtgärder och tekniker för att kunna bevara vårt kulturarv. 

Vi arbetar efter de yrkesetiska riktlinjer som finns utarbetade för konservatorsyrket, antagna av ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations).

Det innebär att de åtgärder som sker görs med respekt för föremålens autenticitet och därför används material och metoder som är milda, väl beprövade och testade.

                                             

                                            Roland Löfgren 

Möbelkonservator fil.kand. 

Carl Malmstens Furniture Studies

Snickarmästare 

Godkänd av Sveriges Hantverksråd                                           

Ordinarie medlem i NKF-S 

 Nordiska Konservator Förbundet- Sverige