Hambergs Snickeri Eftr.

Etabl. 1916 Falun

Konservering-Restaurering av möbler, inredningar samt polykrom skulptur och konstföremål

Möbelsnickeri i allt från inledande skiss, design, samt ritning till färdig produkt. 

Nytillverkning av möbler och föremål efter äldre original och förlagor.

Dokumentation-Skadeinventering-Åtgärdsförslag Konsultation om klimat, förvaring samt annan förebyggande konservering

  FÖRETAGET HAR SAMARBETE MED ANDRA KONSERVERINGSFIRMOR MED KOMPETENS INOM OLIKA MATERIALKATEGORIER SAMT MED HANTVERKARE OCH ANTIKVARIER.


SKISSER, FÄRDIGA  RITNINGAR TILL FÄRDIG PRODUKT


LEVERANSER I TID